Εκδήλωση ενημέρωσης Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Ημερομηνία/Ώρα
Τετάρτη, 26/02/2020
14:00 

Τοποθεσία
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Αμφιθέατρο Αρχιτεκτονικής

Την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 14:00 στο Αμφιθέατρο Αρχιτεκτόνων θα γίνει παρουσίαση – ενημέρωση από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης, από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα,Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, ΕΣΠΑ 2014-2020.