Εκδήλωση ενημέρωσης Τμήματος Κτηνιατρικής

Ημερομηνία/Ώρα
Τετάρτη, 26/02/2020
14:00

Τοποθεσία
Τμήμα Κτηνιατρικής, Νέες Αίθουσες

Την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 14:00, στις Νέες Αίθουσες, θα γίνει παρουσίαση – ενημέρωση από το γραφείο Πρακτικής Άσκησης για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 για τους φοιτητές/τριες του Τμήματος Κτηνιατρικής, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης, από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα,Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η παρουσία σας κρίνεται αναγκαία.