Αποτελέσματα υποψηφίων Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης για θέσεις Πρακτικής Άσκησης 2019-2020

Αγαπητοί-τές Φοιτητές-τριες,

Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα εντοπίσετε την ονομαστική λίστα των ωφελούμενων για θέσεις του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης, από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα,Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, ΕΣΠΑ 2014-2020, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, που πληρούν τις προϋποθέσεις θεσμοθέτησης του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης και υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΤΠΕ 2019-2020

Να υπενθυμίσουμε στους φοιτητές του Τμήματος που βρίσκονται στην παρακάτω λίστα με τους επιτυχόντες, ότι η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής «Αίτησης Εγγραφής», της «Καρτέλας Πρακτικής» και η κατάθεση των δικαιολογητικών στο γραφείο μας είναι από  5 Μαρτίου έως 31 Μαρτίου.Παρακαλώ να λάβετε υπόψη σας τη διαδικασία που περιγράφεται εδώ:

Παρουσίαση ενημέρωσης Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης