Αποτελέσματα υποψηφίων Τμήματος Οικονομικών Επιστημών για θέσεις Πρακτικής Άσκησης 2019-2020

Αγαπητοί-τές Φοιτητές-τριες,

Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα εντοπίσετε τα αποτελέσματα των αιτήσεων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών για θέσεις του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης, από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα,Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, ΕΣΠΑ 2014-2020, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΕ 2019-2020

Υπενθυμίζεται πως η περίοδος ενστάσεων διαρκεί  3-10/3/2020. Στη συνέχεια, θα ανακοινωθούν οι προθεσμίες υποβολής της Αίτησης Εγγραφής και των δικαιολογητικών εγγράφων. Σε κάθε περίπτωση, παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας το αρχείο της ενημέρωσης:

Παρουσίαση ενημέρωσης Τμήματος Οικονομικών Επιστημών