Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση – ΤΟΕ

Παρακαλώ μελετήστε το αρχείο.

ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ