ΤΠΜ – ΤΜΧΠΠΑ (18), ΤΜΜ (3), ΤΗΜΜΥ -ΤΠΤ (2), Θέσεις πρακτικής άσκησης στην ΕΥΑΘ ΑΕ , Θεσσαλονίκη

Καλησπέρα σας

παρακαλώ ενημερωθείτε από το επισυναπτόμενο έγγραφο για τις θέσεις πρακτικής άσκησης στην ΕΥΑΘ ΑΕ.

Με εκτίμηση
Τσανανά Ευτυχία
Δ/νση Διοίκησης & Οργάνωσης
Τμήμα Προσωπικού – Μισθοδοσίας και Εκπαίδευσης

Πρακτική Άσκηση στην ΕΥΑΘ ΑΕ
ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΥΑΘ