Ενημερωτικό update πρακτικής άσκησης του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Με γνώμονα την ασφάλεια όλων και βασιζόμενοι στις συνεχείς κυβερνητικές ενημερώσεις προς όφελός της (παράτασης απαγόρευσης κυκλοφορίας μέχρι και 27/4) ο Επιστημονικός Υπεύθυνος της Πρακτικής Άσκησης κ. Ιατρίδης  με τη σύμφωνη γνώμη του Προέδρου του Τμήματος κ. Ζουμπουλάκη συναινεί στη διενέργεια της πρακτικής άσκησης του χρονικού διαστήματος Μαΐου – Ιουνίου τον Ιούλιο – Αύγουστο (με κάθε επιφύλαξη σε περίπτωση συνέχισης της πανδημικής έξαρσης).
Ως εκ τούτου, οι φοιτητές που προβλεπόταν να ασκηθούν Μάιο- Ιούνιο και ΔΕΝ επιθυμούν πλέον να ασκηθούν Ιούλιο – Αύγουστο, παρακαλούνται να το δηλώσουν ηλεκτρονικά με αποστολή μηνύματος στο praktiki.econ@uth.gr (ονοματεπώνυμο και δήλωση απόρριψης).
Επιπλέον, καλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να κάνουν πρακτική άσκηση να ξεκινήσουν από σήμερα 6/4/2020 μέχρι και 8/5/2020 να στείλουν ηλεκτρονικά (praktiki.econ@uth.gr) τα δικαιολογητικά έγγραφα (στο σύνολό τους 7) όπως αυτά έχουν οριστεί στο αρχείο της παρουσίασης και σύμφωνα με τις Οδηγίες σωστής ηλεκτρονικής αποστολής των δικαιολογητικών εγγράφων, που σας έχουν σταλεί σε προηγούμενο μήνυμα. Επίσης, μέχρι και 22/5/2020 θα πρέπει να έχετε υποβάλει ΚΑΡΤΕΛΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ.
Για τη πρακτική άσκηση του χρονικού διαστήματος Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου, θα αναμένετε αντίστοιχη ενημέρωση.