Νέα παράταση για το Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος

Προσοχή!! Η παρακάτω ανακοίνωση αφορά αποκλειστικά το Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος

Kατανοώντας τις δυσκολίες που έχουν ανακύψει στην εύρεση Φορέα Υποδοχής λόγω κρίσης στη δημόσια υγεία ορίζεται ως νέα προθεσμία υποβολής της «Καρτέλας Πρακτικής» η 28η Μαΐου 2020. Να υπενθυμίσουμε ότι η Πρακτική Άσκηση στο Τμήμα είναι δίμηνη και μπορεί να πραγματοποιηθεί το διάστημα 1 Ιουλίου με 31 Αυγούστου.

Μετά το πέρας της προθεσμίας της 28ης Μαΐου 2020 και μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, οι φοιτητές θα λάβουν στα πανεπιστημιακά τους e-mail την ειδική σύμβαση για την Πρακτική τους Άσκηση μαζί με σχετικές οδηγίες. Οι φοιτητές-τριες καλούνται να ελέγχουν συχνά τα email τους καθώς και  τις ανακοινώσεις στη σελίδα του Γραφείου μας για οποιαδήποτε ενημέρωση ή αλλαγή που ενδέχεται να προκύψει εξαιτίας των ιδιαίτερων συνθηκών που σχετίζονται με τον COVID-19.

*Όι  φοιτητές -τριες που δε θα πραγματοποιήσουν τελικά την Πρακτική Άσκηση ΕΣΠΑ το ακαδ.έτος 2019-2020-είτε διότι δεν επιθυμούν είτε λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών/ δυσκολιών_ παρακαλούνται να ενημερώσουν μέσω email το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης στο  praktiki.agr@uth.gr.