Τμήμα Κτηνιατρικής: Διευκρινήσεις-Ενημέρωση για την Πρακτική Άσκηση

  • Η πρακτική άσκηση έχει διάρκεια 2 μήνες. Χρονικό διάσημα μικρότερο των 2 μηνών δεν είναι δεκτό και δε θεωρείται ολοκληρωμένη πρακτική.
  • Μετά την απόφαση του Τμήματος Κτηνιατρικής για παράταση της περιόδου πρακτικής άσκησης για τους 4ο ετείς φοιτητές μέχρι τον Αύγουστο του 2021, θα πρέπει οι φοιτητές να ενημερώσουν το γραφείο πρακτικής άσκησης για το δίμηνο που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους. Αυτό θα γίνει στέλνοντας κάθε φοιτητής ένα email στο praktiki.vet@uth.gr με: 1)ονοματεπώνυμο και 2)το δίμηνο που επιθυμεί να πραγματοποιήσει την πρακτική. Έως τις 23 Μαΐου θα πρέπει να έχουν στείλει email τόσο οι φοιτητές του 3ου όσο και του 4ου έτους που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους το δίμηνο Ιούλιο – Αύγουστο.
  • Οι υπόλοιποι 4ετείς φοιτητές (όσοι δηλαδή κάνετε πρακτική μετά το δίμηνο Ιούλιο-Αύγουστο) θα πρέπει να ενημερώνετε το γραφείο πρακτικής άσκησης με το αντίστοιχο email για το δίμηνο που επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε την πρακτική σας 1,5 με 2 μήνες νωρίτερα από την περίοδο πραγματοποίησης της πρακτικής σας και το ίδιο χρονικό διάστημα να έχετε στείλει τα δικαιολογητικά, να έχετε υποβάλει Αίτηση Εγγραφής και Καρτέλα πρακτικής. Για να κάνετε πρακτική Αύγουστο – Σεπτέμβριο θα πρέπει να ενημερώσετε με email και να έχετε στείλει δικαιολογητικά, υποβάλει Αίτηση Εγγραφής και Καρτέλα πρακτικής έως 20 Ιουνίου. Για  να κάνετε Σεπτέμβριο –Οκτώβριο αντίστοιχα έως 10 Ιουλίου. Όσοι κάνετε αργότερα υπολογίζετε περίπου 2 μήνες νωρίτερα σαν προθεσμία.
  • Όσοι φοιτητές έχουν ήδη στείλει τα δικαιολογητικά, έχουν κάνει Αίτηση Εγγραφής και Καρτέλα Πρακτικής δε θα χρειαστεί να τα ξανακάνουν. Αν ο φορέας που θα κάνετε πρακτική είναι διαφορετικός από αυτόν για τον οποίο έχετε ήδη κάνει Καρτέλα πρακτικής, θα πρέπει μαζί με το email που θα στείλετε δηλώνοντας την περίοδο πρακτικής σας, να γράψετε και ότι ‘ θα κάνω πρακτική σε άλλο φορέα’. Στη συνέχεια θα σας σταλθεί email στο email που δηλώσατε στην Αίτηση Εγγραφής, που θα σας ενημερώνει πότε μπορείτε να κάνετε εκ νέου Καρτέλα Πρακτικής (επειδή το χρονικό διάστημα για να κάνετε εκ νέου καρτέλα πρακτικής θα είναι μικρό, καλό είναι να έχετε βρει από πριν φορέα και να έχετε κάνει τις απαραίτητες διαδικασίες-ΑΤΛΑΣ).
  • Εξαιτίας του μεγάλου όγκου emails που δέχομαι καθημερινά αυτήν την περίοδο, αν κάποιος δεν έχει πάρει απάντηση σε κάτι που έστειλε παρακαλώ να ξαναστείλει.

Ο κύριος τρόπος επικοινωνίας μας είναι το email: praktiki.vet@uth.gr