Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική: Διευκρινήσεις-Ενημέρωση για την Πρακτική Άσκηση

  1. Η πρακτική Άσκηση έχει διάρκεια 2 μήνες και χρονικό διάστημα μικρότερο από αυτό δε γίνεται δεκτό ως ολοκληρωμένη πρακτική.
  2. Οι μήνες που μπορείτε να πραγματοποιήσετε την πρακτική σας είναι Ιούλιος, Αύγουστος και Σεπτέμβριος (αφού η εξεταστική σας έχει παραταθεί φέτος)
  3. Όσοι επιθυμείται να πραγματοποιήσετε την πρακτική σας το δίμηνο Ιούλιο –Αύγουστο θα πρέπει να έχετε στείλει τα δικαιολογητικά και να έχετε υποβάλει Αίτηση Εγγραφής και Καρτέλα πρακτικής μέχρι και 24 Μαΐου (Παράταση προθεσμίας). Όσοι επιθυμείται να κάνετε πρακτική την περίοδο Αύγουστο-Σεπτέμβριο η προθεσμία για αποστολή δικαιολογητικών, Αίτηση Εγγραφής και Καρτέλα Πρακτικής είναι μέχρι 20 Ιουνίου.

ΠΡΟΣΟΧΗ: έως 22 Μάιου θα πρέπει να έχετε στείλει ΟΛΟΙ email στο:  praktiki.dib@uth.gr γράφοντας: 1) το ονοματεπώνυμό σας και 2)την περίοδο που επιθυμείται να πραγματοποιήσετε την πρακτική σας, δηλαδή Ιούλιο-Αύγουστο ή Αύγουστο –Σεπτέμβριο.

Είναι κατανοητό ότι η πρακτική μαζί με την εξεταστική δεν είναι ότι καλύτερο, αλλά δεδομένων των συνθηκών χρειάζεται μια προσαρμοστικότητα από όλους μας.

Ο κύριος τρόπος επικοινωνίας μας είναι το email: praktiki.dib@uth.gr