Αποτελέσματα υποψηφίων Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ για θέσεις Πρακτικής Άσκησης 2019-2020

Αγαπητοί-τές Φοιτητές-τριες,

Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα εντοπίσετε την ονομαστική λίστα των ωφελούμενων για θέσεις του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης, από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα,Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, ΕΣΠΑ 2014-2020, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, που πληρούν τις προϋποθέσεις θεσμοθέτησης του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ και υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΜΜΥ 2019-2020

Μετά το πέρας των ενστάσεων (4/6/2020) μπορείτε να υποβάλετε ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ και ΚΑΡΤΕΛΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ, σύμφωνα με τα στάδια της πρακτικής άσκησης, όπως αυτά αποτυπώνονται στο αρχείο της παρουσίασης που βρίσκεται ΕΔΩ