Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών: Παράταση Προθεσμίας για διάστημα Πρακτικής Αύγουστο-Σεπτέμβρη

Αγαπητοί φοιτητές-τριες,
 
παρατείνεται η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής «Αίτησης Εγγραφής», της «Καρτέλας Πρακτικής» και της ηλεκτρονικής αποστολής των δικαιολογητικών σε ευανάγνωστη μορφή στο email της Πρακτικής του Τμήματος (praktiki.arch@uth.gr)  ΜΟΝΟ για όσους θα κάνουν Πρακτική Άσκηση Αύγουστο-Σεπτέμβρη μέχρι και 10 Ιουλίου 2020.
 
Μετά το πέρας της προθεσμίας, οι φοιτητές θα λάβουν στο email που δήλωσαν στην Αίτηση Εγγραφής την ειδική σύμβαση για την Πρακτική Άσκηση μαζί με τις αντίστοιχες οδηγίες. Οι φοιτητές-τριες καλούνται να ελέγχουν καθημερινά το email που δήλωσαν στην Αίτηση Εγγραφής, καθώς και  τις ανακοινώσεις στη σελίδα του Γραφείου μας για οποιαδήποτε ενημέρωση ή αλλαγή που ενδέχεται να προκύψει εξαιτίας των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν στο χώρο της δημόσιας υγείας (COVID-19).
 
**Για όσους φοιτητές δεν επιθυμούν να πραγματοποιήσουν τελικά την Πρακτική Άσκηση το ακαδ.έτος 2019-2020, οφείλουν να ενημερώσουν άμεσα μέσω email το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης στο email για το Τμήμα praktiki.arch@uth.gr.