Επαναφορά πλαισίου λειτουργίας

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, εναρμονιζόμενο με την άρση των αναγκαίων μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού COVID-19, επαναφέρει το πλαίσιο λειτουργίας του όπως αυτό τηρούνταν προ λήψης των μέτρων.

Ειδικότερα, αποκαθίστανται:

  • Η τηλεφωνική εξυπηρέτηση
  • Η εξυπηρέτηση του κοινού με φυσική παρουσία σε όλες τις δομές της Πρακτικής Άσκησης ( Συγκρότημα Τσαλαπάτα , Τμήματα ΤΒΒ και ΤΕΦΑΑ)
  • Η αποδοχή έντυπων εγγράφων/δικαιολογητικών