Εκδήλωση ενημέρωσης Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Ημερομηνία/Ώρα
Δευτέρα, 12/10/2020
13:15

Τρόπος διεξαγωγής
Ηλεκτρονικά μέσω MS teams με κωδικό m29c1hg.

Την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 13.15, θα πραγματοποιηθεί η ενημέρωση – παρουσίαση από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης στους τεταρτοετείς φοιτητές του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης, από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η ενημέρωση – παρουσίαση σχετικά με την πρακτική άσκηση που αφορά το μάθημα πρακτική άσκηση ειδικοτήτων (ΜΚ2020), θα γίνει ηλεκτρονικά μέσω MS teams με κωδικό m29c1hg.