Αποτελέσματα υποψηφίων Τμήματος Κτηνιατρικής για θέσεις Πρακτικής Άσκησης 2020-2021

Αγαπητοί/τες φοιτητές/τριες,
Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα εντοπίσετε τη λίστα των ωφελούμενων για θέσεις του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης, από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, ΕΣΠΑ 2014-2020, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, που πληρούν τις προϋποθέσεις θεσμοθέτησης του Τμήματος Κτηνιατρικής και υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜ. ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 2020-2021

Με το πέρας των ενστάσεων, μπορείτε έως Παρασκευή 5 Μαρτίου 2021:
1) να στείλετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο email praktiki.vet@uth.gr σύμφωνα με τις οδηγίες της παρουσίασης που έγινε και μπορείτε να δείτε ΕΔΩ και
2) να υποβάλλεται ηλεκτρονικά Αίτηση Εγγραφής. (ΠΡΟΣΟΧΗ: στην Αίτηση Εγγραφής να συμπληρωθεί email επικοινωνίας το email που χρησιμοποιείται περισσότερο και όχι απαραίτητα του πανεπιστημίου αν αυτό (του πανεπιστημίου) δεν το χρησιμοποιείται συχνά).
Μπορείτε να επικοινωνείτε στο ίδιο email: praktiki.vet@uth.gr για οποιαδήποτε απορία.
Τηρώντας τις αποφάσεις για τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας, θα υπάρξει νέα ανακοίνωση για την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης με φυσική παρουσία, η οποία βρίσκεται σε αναστολή.