Εκδήλωση Ενημέρωσης Τμήμα Οικονομικών επιστημών

Την Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 12.00, θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση – ενημέρωση από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης, από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, ΕΣΠΑ 2014-2020. Η ενημέρωση απευθύνεται στους/στις φοιτητές/τριες του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών που βρίσκονται από το 3ο έτος σπουδών (ακαδ. εξάμηνο 6ο) έως και τους/τις φοιτητές/τριες των μεγαλύτερων εξαμήνων. Η ενημέρωση – παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά μέσω MS-Τeams (ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ) και με κωδικό μαθήματος: vropt16

ΤΟΕ_2021