Εκδήλωση Ενημέρωσης Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας & Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

Την Τρίτη 2 Μαρτίου 2021 και ώρα 12.30μμ, θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή παρουσίαση – ενημέρωση (MS TEAMS) από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης, από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η ηλεκτρονική παρουσία σας κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να ενημερωθείτε για την διαδικασία πραγματοποίησης και ολοκλήρωσης της Πρακτικής σας Άσκησης. Θα δοθούν ακριβείς οδηγίες για τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε καθώς και σχετικές προθεσμίες.

Η ενημέρωση απευθύνεται στους/στις φοιτητές/τριες του Τμήματος που έχουν ολοκληρώσει το 5ο εξάμηνο έως και τους/τις φοιτητές/τριες μεγαλύτερων εξαμήνων και θα πραγματοποιηθεί μέσω TEAMS (κωδικός: dktaxij)

ΙΑΚΑ_2021