Ενημέρωση Ενδιαφέροντος Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 9 Μαρτίου 2021 και ώρα 13.00, θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση – ενημέρωση από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης, από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, ΕΣΠΑ 2014-2020.
Η Πρακτική Άσκηση  είναι υποχρεωτική για τους φοιτητές του Τμήματος. Η ανακοίνωση αφορά στους φοιτητές που έχουν γραφτεί στο 6ο εξάμηνο και  έχουν εξεταστεί ΕΠΙΤΥΧΩΣ σε 15  μαθήματα του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω MS-Τeams:
afisa_TMM_2021_l