Παρουσίαση Εκδήλωσης Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Με την παρούσα δημοσίευση σηματοδοτείται η έναρξη του Β’ κύκλου αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, για θέσεις αμειβόμενη Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Το διάστημα υποβολής ορίζεται από Τρίτη 23/3/2021 έως Παρασκευή 9/4/2021 και ώρα 14.00.

Με τη λήξη της προθεσμίας θα ακολουθήσει η μοριοδότηση των υποψηφίων και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του τμήματος και του γραφείου Πρακτικής Άσκησης.

Ακολουθεί το κείμενο με όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις και οδηγίες συμμετοχής, όπως σας παρουσιάστηκε στη σχετική εκδήλωση ενημέρωσης που πραγματοποιήθηκε για το τμήμα.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΕΦΑΑ 2020-2021