Ανακοίνωση επί των αποτελεσμάτων ΤΗΜΜΥ- Επιπλέον χρηματοδοτούμενες θέσεις Π.Α.

Αγαπητοί Φοιτητές και Αγαπητές Φοιτήτριες του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ,

Έπειτα από αίτημα του Επιστημονικά Υπεύθυνου του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ (Αρ. πρωτ. 967/24-05-2021) και συνακόλουθη εγκριτική απόφαση (Αρ. πρωτ. 8707/21/ΓΠ/24-05-2021) του Ιδρυματικά Υπεύθυνου Π.Α., το Τμήμα ενισχύεται με επιπλέον 20 θέσεις Αμειβόμενης Πρακτικής Άσκησης. Συνεπώς, όλοι οι αιτούντες που κρίθηκαν δικαιούχοι Πίνακας 1 των αποτελεσμάτων (Πρακτικό με αρ. Πρωτ. 898/10-05-2021) μπορούν να ξεκινήσουν τη διαδικασία για την εκπόνηση Αμειβόμενης Πρακτικής Άσκησης, η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής «Αίτησης Εγγραφής», αποστολής των δικαιολογητικών στο email praktiki.inf@uth.gr (σε ενιαίο αρχείο PDF) και υποβολή της Καρτέλας Πρακτικής Άσκησης ορίζεται από 29 Μαϊου 2021 έως 6 Ιουνίου 2021.

Καλή αρχή!