Ανακοίνωση (Στάδιο 6) – Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Οι συμβάσεις όσων έκαναν εντός της χθεσινής προθεσμίας (7/6) την Καρτέλα Π.Α.  στάλθηκαν στα προσωπικά + πανεπιστημιακά σας  email.Προσοχή στις οδηγίες και τις προθεσμίες.
Όσοι επιθυμείτε να κάνετε Π.Α. τα διαστήματα  Αύγουστο-Σεπτέμβριο ή Σεπτέμβριο-Αύγουστο η νέα και τελευταία προθεσμία  για την υποβολή της Καρτέλας Πρακτικής Ασκησης ( Στάδιο 6) ορίζεται η Δευτέρα 5 Ιουλίου 2021.