Εκδήλωση ενημέρωσης Τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

Σας γνωρίζουμε ότι την Παρασκευή 11 Μαρτίου 2022 και ώρα 12:00, στην Αίθουσα Σ, θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση/παρουσίαση για την Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση του ακαδ.έτους 2021-2022 στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης, από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η παρουσία σας κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να ενημερωθείτε για την διαδικασία πραγματοποίησης και ολοκλήρωσης της Πρακτικής σας Άσκησης.

Θα δοθούν ακριβείς οδηγίες για τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε καθώς και σχετικές προθεσμίες.

Η ενημέρωση απευθύνεται στους/στις φοιτητές/τριες του Τμήματος που έχουν ολοκληρώσει το 5ο εξάμηνο έως και τους/τις φοιτητές/τριες μεγαλύτερων εξαμήνων.

afissa_2022_iaka