Εκδήλωση ενημέρωσης Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων

Την Δευτέρα 28 Μαρτίου 2022 και ώρα 19:30 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση/παρουσίαση για την Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης, από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, ΕΣΠΑ 2014-2020.  Η ενημέρωση απευθύνεται κυρίως στους/στις φοιτητές/τριες του Τμήματος ψηφιακών Συστημάτων που εκδήλωσαν ενδιαφέρον να πάρουν το μάθημα επιλογής Πρακτική Άσκηση.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 η ενημέρωση θα γίνει ηλεκτρονικά. Έχει δημιουργηθεί ομάδα στο MS Teams για το σκοπό αυτό με όνομα “Πρακτική Άσκηση ΤΨΣ” και (κωδικό σύνδεσης: 03d3iut ). Εναλλακτικά ακολουθείστε τον σύνδεσμο: Πρακτική Άσκηση ΤΨΣ


afissa_2022_tps