ΤΑΜ – Παράταση στις προθεσμίες της Πρακτικής Άσκησης

Αγαπητοί/ές φοιτητές/τήτριες του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών,
Δίνεται παράταση της προθεσμίας υποβολής της ηλεκτρονικής «Αίτησης Εγγραφής» στο pa.uth.gr, της αποστολής των δικαιολογητικών στο email praktiki.arch@uth.gr και για την υποβολή της ηλεκτρονικής «Καρτέλας Πρακτικής» (δήλωση φορέα) στο pa.uth.gr, με κωδικό θέσης από τον Άτλα, έως 27 Μαίου.