ΙΑΚΑ – Παράταση προθεσμίας για την Καρτέλα Πρακτικής

Δίνεται εκτάκτως παράταση μέχρι και  27 Μαΐου 2022(24:00)  για την συμπλήρωση της καρτέλας Πρακτικής .