ΤΜΧΠΠΑ – Παράταση προθεσμίας

Αγαπητοί/ές φοιτητές/τήτριες,

Δίνεται παράταση της προθεσμίας υποβολής της ηλεκτρονικής «Καρτέλας Πρακτικής Άσκησης » στο pa.uth.gr με κωδικό θέσης από τον Άτλα, έως και την  Δευτέρα  30 Μαΐου 2022 (24.00).