Ανακοίνωση για τους φοιτητές του Π. Σ. Τεχνολογίας Τροφίμων, για εξάμηνη πρακτική άσκηση μέσω ΕΣΠΑ

1. Το ευχάριστο νέο είναι ότι, (σύμφωνα με χθεσινή ενημέρωση της 8.11.2022), την Παρασκευή 4.11.2022 στάλθηκε στο Πανεπιστήμιο η απόφαση ένταξης της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΠΘ για το Α.Ε. 2022-2023» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» (ΕΣΠΑ).
2. Για την διαδικασία η οποία θα πρέπει να ακολουθηθεί έχουν αναρτηθεί σχετικές οδηγίες στη ιστοσελίδα http://pa.uth.gr στο Μενού Φοιτητές/Συμβούλιο Ένταξης, στο http://pa.uth.gr/odigies-pa-teilar/ .
3. Θα υπάρξει ανακοίνωση Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος και συγκέντρωση αιτήσεων από τους φοιτητές με έναρξη τοποθέτησης μέσα στο Δεκέμβριο 2022. Μέχρι να υπάρξει η Πρόσκληση αυτή, κρίνεται σκόπιμο οι φοιτητές μελετήσουν τις ανωτέρω οδηγίες και να ετοιμάζονται με τα κατωτέρω δικαιολογητικά για υποβολή, για την οποία θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση στη Γραμματεία του Προγράμματος Σπουδών, αυστηρά μέσα στις ημερομηνίες που θα ορίζονται στην προαναφερθείσα ανακοίνωση Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος, με τα κατωτέρω δικαιολογητικά, όπως σε ανακοίνωση της ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ περιόδου μπορείτε να δείτε στο https://www.uth.gr/academicnews/nea-periodos-praktikis-askisis-espa-anartisi-prosklisis-loipon-entypon-apo-14022022-eos-28022022 , δηλ.:
3.1 Αίτηση σε πρωτότυπη μορφή (επισυνάπτεται έντυπο Ε.110-2Α, Η αίτηση πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον φοιτητή).
3.2 Βεβαίωση Πρακτικής ΕΣΠΑ σε πρωτότυπη μορφή (εκδίδεται από τη Γραμματεία του Προγράμματος Σπουδών)
3.3 Βαθμολογία μαθημάτων με υπολογισμό μέσου όρου (εκδίδεται από τη Γραμματεία του Π.Σ.)
3.4 Εκκαθαριστικό Εφορίας γονέων (οικογενειακό, τελευταίου έτους-δυνατότητα και για απλό φωτοαντίγραφο)
3.5 Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (εκδίδεται από τα ΚΕΠ-δυνατότητα και για απλό φωτοαντίγραφο)
3.6 Για την περίπτωση αναπηρίας: Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής (δυνατότητα και για απλό φωτοαντίγραφο)
3.7 Για την περίπτωση ασθένειας: Βεβαίωση Κρατικού Νοσοκομείου (δυνατότητα και για απλό φωτοαντίγραφο)
3.8 Βεβαίωση Αποδοχής Εργοδότη σε πρωτότυπη μορφή-υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από τον φορέα (επισυνάπτεται σχετικό υπόδειγμα).
3.9 Υπεύθυνη Δήλωση για καθεστώς εργασίας (επισυνάπτεται έντυπο-συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον φοιτητή)

Προσοχή! Πρόσκληση ενδιαφέροντος θα εκδοθεί ΝΕΑ.!

Ιωάννης Γιοβανούδης
gio@uth.gr