ΤΟΕ, ΤΜΜ & ΤΓΑ: Θέσεις πρακτικής στην εταιρεία Agrotech S.A. Μποζατζίδης – Μητσιολίδης

Η εταιρεία Agrotech S.A. Μποζατζίδης – Μητσιολίδης είναι η αποκλειστική αντιπροσωπεία της John Deere σε Ελλάδα και Κύπρο και δραστηροποιείται στην πώληση γεωργικών μηχανημάτων και αναζητά ανθρώπινο δυναμικό για να πραγματοποιήσει την πρακτική του άσκηση στο τμήμα του Συνεργείου (Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Θήβα) καθώς και στο τμήμα του Λογιστηρίου μας στη Θεσσαλονίκη.

 Απευθυνόμαστε σε φοιτητές του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και του τμήματος Αγροτεχνολογίας καθώς και σε φοιτητές του τμήματος Οικονομικών Επιστημών. Για περισσότερες πληροφορίες και αποστολή βιογραφικών στο: zacharia@agrotechniki.gr