Εκδήλωση ενημέρωσης Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής

Την Τετάρτη 22 Μαρτίου 2023 και ώρα 16:15, θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Μ (ισόγειο Παραλιακού Συγκροτήματος), ενημέρωση-παρουσίαση από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης για την Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης, από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση, ΕΣΠΑ 2014-2020.
Η ενημέρωση απευθύνεται στους/στις φοιτητές/τριες του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής που βρίσκονται στο 3ο έτος σπουδών και πάνω.