Εκδήλωση Ενημέρωση Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής

Την Τετάρτη 5/4/2023 και ώρα 12:00μμ, θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική παρουσίαση για την Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης, από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, ΕΣΠΑ 2014-2020. Η παρουσίαση αφορά το Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο Α’ Αγροτεχνολογίας.