Οριστικά Αποτελέσματα Υποψηφίων ΤΛΧ για θέσεις Αμειβόμενης Πρακτικής Άσκησης 2022-2023

Αγαπητοί/-ές Φοιτητές/-τριες,

μετά το πέρας της περιόδου υποβολής ενστάσεων ο Πίνακας των επιτυχόντων (με αριθμό Πρωτοκόλλου Αίτησης) για την Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση, που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ)_ ΕΣΠΑ 2014-2020, όπως παρουσιάζεται στο Πρακτικό των Αποτελεσμάτων της Επιτροπής Αξιολόγησης του Τμήματος Αρ. Πρωτ: 235/29-03-2023 για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, παραμένει ως έχει.

Την ανακοίνωση θα την βρείτε εδώ.

Για όλους/-ες τους/τις φοιτητές/-τριες του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής που βρίσκονται στη λίστα με τους επιτυχόντες, η προθεσμία 

1) υποβολής της ηλεκτρονικής «Αίτησης Εγγραφής» στο  http://pa.uth.gr

2) αποστολής των δικαιολογητικών_ την ίδια μέρα με την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης_ στο email: praktiki.accfin@uth.gr (σε ένα ενιαίο αρχείο pdf )  και

3) υποβολής της ηλεκτρονικής «Καρτέλας Πρακτικής» (δήλωση φορέα) στο http://pa.uth.gr (με κωδικό group θέσης από το ΑΤΛΑΣ που σας δίνει ο Φορέας αφού αναρτήσει τη θέση) 

ορίζεται από 6 Απριλίου έως 23 Απριλίου 2023 (24:00).

Παρακαλούμε θερμά, για την ομαλή ροή των διαδικασιών, να υποβάλετε τις ηλεκτρονικές φόρμες (μενού «φοιτητές») εμπρόθεσμα, με πολύ προσοχή στα στοιχεία σας στην συμπλήρωση και να μην αφήνετε τις εκκρεμότητές σας στην εκπνοή της εκάστοτε προθεσμίας.
Μετά την συμπλήρωση της καρτέλας πρακτικής, οι φοιτητές σε δεύτερο χρόνο ανάλογα το διάστημα που έχουν επιλέξει, θα λαμβάνουν στο email τους την ειδική σύμβαση για την Πρακτική Άσκηση μαζί με οδηγίες. Οι φοιτητές-τριες καλούνται να ελέγχουν συστηματικά το email τους, καθώς και  τις ανακοινώσεις ανά Τμήμα στη σελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης.
Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας τη διαδικασία, όπως παρουσιάστηκε στην 
ενημέρωση στο Τμήμα.

Υπενθυμίζουμε τα δικαιολογητικά που πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά στο mail praktiki.accfin@uth.gr κατά την ανωτέρω προθεσμία:

  1. Φ/α Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
  2. Αντίγραφο ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού (ατομικού ή πρώτο όνομα)
  3. Βεβαίωση Ασφαλιστικής ικανότητας (pa.uth>”πληροφορίες”)
  4. Βεβαίωση ΑΜΑ-ΙΚΑ (ΑΜΑ ΕΦΚΑ) (pa.uth>”πληροφορίες”)
  5. Βεβαίωση ΑΜΚΑ (www.amka.gr)
  6. Βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ (μπορεί να εκδοθεί μέσω taxisnet)
  7. Υπεύθυνη Δήλωση υπογεγραμμένη (pa.uth.gr  -> Πληροφορίες -> Υπεύθυνη δήλωση για καθεστώς εργασίας_ εκτυπώνω-υπογράφω-σκανάρω)