ΤΓΙΥΠ Παράταση Προθεσμίας

Αγαπητοί φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος,

κατανοώντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζετε ανακοινώνουμε παράταση προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων εγγραφής και δικαιολογητικών μέχρι και την Τετάρτη 3 Μαΐου 2023 και για την υποβολή της Καρτέλας Πρακτικής Άσκησης (δήλωση φορέα) μέχρι και την Τρίτη 9 Μαΐου 2023.