ΤΟΕ Παράταση προθεσμίας Αιτήσεων Εγγραφής & Δικαιολογητικών

Αγαπητοί/ές φοιτητές/τήτριες,

Δίνεται παράταση στην προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων εγγραφής & αποστολής δικαιολογητικών στο praktiki.econ@uth.gr (Βήμα 2 στην παρουσίαση), έως και Κυριακή 7 Μαΐου 2023.