ΤΓΙΥΠ και ΤΓΦΠΑΠ : Τελική παράταση για «Καρτέλα Πρακτικής»

Κατανοώντας τις δυσκολίες που έχουν ανακύψει (κυρίως στην εύρεση Φορέα Υποδοχής) , ορίζεται ως καταληκτική πια προθεσμία για την «Καρτέλα Πρακτικής» η 16η Μαΐου 2023 (υποβολή στο pa.uth.gr).
Σημείωση: Η «αντιστοίχιση» που γίνεται (μέσω ΑΤΛΑΣ) από το Γραφείο Π.Α. δε σχετίζεται με την προθεσμία. Παρακαλούμε αφού υποβάλετε την Καρτέλα σας, περιμένετε να γίνουν οι διαδικασίες για όλους/ες σας_οι αντιστοιχίσεις γίνονται με σειρά ημερολογιακή και η όλη διαδικασία (εγγραφή, έλεγχος δικαιολογητικών, καρτέλα, προδέσμευση θέσης και αντιστοίχιση) είναι αρκετά χρονοβόρα.