ΤΑΜ – Παράταση Προθεσμίας

Αγαπητοί/ές φοιτητές/τήτριες,

Δίνεται παράταση στην προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής Αιτήσεων Εγγραφής & αποστολής δικαιολογητικών στο praktiki.arch@uth.gr (Βήμα 2 στην παρουσίαση) & στην Καρτέλα Πρακτικής με κωδικό Άτλα για Έναρξη Ιούλιο (Βήμα 4 στην παρουσίαση), έως και Παρασκευή 19 Μαΐου 2023.