ΤΠΕΒ – Θέσεις Πρακτικής Άσκησης

Η Εταιρεία ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ N. Α.Ε. ενημερώνει τους σπουδαστές του τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στην Βιοϊατρική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση στο Τεχνικό τμήμα της Εταιρείας στη Θεσσαλονίκη, ότι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού στην ηλεκτρονική διεύθυνση: hr@papapostolou.gr με την ένδειξη «Ενδιαφέρον για Πρακτική Άσκηση στο Τεχνικό Τμήμα Θεσσαλονίκης».