ΤΜΜ – ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Α.Για πρακτική  Αύγουστο Σεπτέμβριο (1/8/2023 -30/9/2023) η προθεσμία για το Στάδιο 6 (υποβολή Καρτέλα Πρακτικής Άσκησης στο pa.uth.gr) είναι 16 Ιουνίου 2023 (24.00),16.6.2023

Β.Για πρακτική Σεπτέμβριο Οκτώβριο (1/9/2023-31/10/2023) η προθεσμία  για το Στάδιο 6 (υποβολή Καρτέλα Πρακτικής Άσκησης στο pa.uth.gr) είναι στις 14 Ιουλίου  2023 (24.00),14.7.2023