ΤΜΜ – Παράταση Προθεσμίας

Αγαπητοί φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών

Δίνετε  παράταση προθεσμίας για την υποβολή Καρτέλας Πρακτικής Άσκησης  (Στάδιο 6) αποκλειστικά για το διάστημα 1/8/2023-30/9/2023, μέχρι και την  Τετάρτη 21 Ιουνίου 2023 (24.00)!