Η επικοινωνία μέσω email έχει αποκατασταθεί

Πλέον η επικοινωνία μέσω email έχει αποκατασταθεί, οι φοιτητές της Πρακτικής Άσκησης μπορούν να επικοινωνούν με τα email του Γραφείου ΠΑ.