Θεσμοθέτηση Πρακτικής Άσκησης 2016-2017

Το πλήρες κείμενο των Θεσμοθετήσεων Πρακτικής Άσκησης των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 μπορείτε να εντοπίσετε στους ακόλουθους συνδέσμους: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής...

Περισσότερα