Ανακοίνωση επί των αρχικών αποτελεσμάτων Π.Α. 2020-2021 του Τ.Β.Β. – Επιπλέον θέσεις

Αγαπητοί-ές Φοιτητές/τριες του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Μετά το πέρας της περιόδου υποβολής ενστάσεων καθώς και τη διαδικασία ανακατανομής των διαθέσιμων χρηματοδοτούμενων θέσεων αμειβόμενης...

Περισσότερα

Οριστικά Αποτελέσματα Υποψηφίων ΠΤΠΕ για θέσεις Αμειβόμενη Πρακτικής Άσκησης 2020-2021

Αγαπητοί Φοιτητές/τριες, Μετά το πέρας της περιόδου υποβολής ενστάσεων οι Πίνακες των επιτυχόντων και των επιλαχόντων για την Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση...

Περισσότερα

Οριστικά Αποτελέσματα Υποψηφίων ΤΑΜ για θέσεις Αμειβόμενη Πρακτικής Άσκησης 2020-2021

Αγαπητοί Φοιτητές/τριες, Μετά το πέρας της περιόδου υποβολής ενστάσεων οι Πίνακες των επιτυχόντων και των επιλαχόντων για την Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση...

Περισσότερα

Αποτελέσματα υποψηφίων Τμήματος Οικονομικών Επιστημών για θέσεις Πρακτικής Άσκησης 2020-2021

Αγαπητοί-τές Φοιτητές-τριες, Στο ακόλουθο αρχείο θα εντοπίσετε την λίστα των ωφελούμενων (με Αριθμό Φοιτητικού Μητρώου) για θέσεις του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης, από την Ελλάδα και την...

Περισσότερα

Αποτελέσματα υποψηφίων Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος για θέσεις Πρακτικής Άσκησης 2020-2021

Αγαπητοί-τές φοιτητές-τριες του Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος, Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα εντοπίσετε την λίστα των ωφελούμενων (όλοι-ες που υπέβαλαν εμπρόθεσμα Αίτηση Εκδήλωσης...

Περισσότερα

Αποτελέσματα υποψηφίων Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής για θέσεις Πρακτικής Άσκησης 2020-2021

Αγαπητοί-τές Φοιτητές-τριες, Στο ακόλουθο αρχείο θα εντοπίσετε την λίστα των ωφελούμενων (με Αριθμό Φοιτητικού Μητρώου) για θέσεις του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης, από την Ελλάδα και την...

Περισσότερα