Παράταση προθεσμίας για Αίτηση Εγγραφής και Αποστολή Δικαιολογητικών της Πρακτικής Άσκησης του ΤΑΜ

Σας ενημερώνουμε ότι η παρακάτω ανακοίνωση αφορά αποκλειστικά τους φοιτητές του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Αγαπητοί-ές φοιτητές-τήτριες, Κατανοώντας τις δυσκολίες που έχουν ανακύψει λόγω συνεχιζόμενης κρίσης...

Περισσότερα

Παράταση προθεσμίας για την Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος

Κατανοώντας τις δυσκολίες που έχουν ανακύψει (κυρίως στην εύρεση Φορέα Υποδοχής) λόγω συνεχιζόμενης κρίσης στη δημόσια υγεία, ορίζεται ως νέα καταληκτική ημερομηνία για την «Αίτηση Εγγραφής»/αποστολή...

Περισσότερα

Υποβολή Καρτέλας Πρακτικής Άσκησης – Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Η υποβολή της ηλεκτρονικής φόρμας «ΚΑΡΤΕΛΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ» ξεκινάει από σήμερα 5/5/2021 και ολοκληρώνεται: για όσες/ους επιθυμούν να κάνουν πρακτική άσκηση Ιούλιου – Αύγουστο: έως και τις 21/5/2021 για όσες/ους επιθυμούν...

Περισσότερα

Παράταση προθεσμίας για Αίτηση Εγγραφής και Αποστολή Δικαιολογητικών της Πρακτικής Άσκησης του ΠΤΕΑ

Αγαπητοί-ές φοιτητές-τήτριες, λόγω της εβδομάδας των εορτών του Πάσχα που φαίνεται να έχει δυσκολέψει πολλούς από το Τμήμα σας να είναι εντός προθεσμίας για την υποβολή της ηλεκτρονικής «Αίτησης Εγγραφής» και την...

Περισσότερα

Αποτελέσματα υποψηφίων Τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας για θέσεις Πρακτικής Άσκησης 2020-2021

Αγαπητοί-τές φοιτητές-τριες, Στο ακόλουθο αρχείο θα εντοπίσετε την λίστα των ωφελούμενων (με Αριθμό Φοιτητικού Μητρώου) για θέσεις του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης, από την Ελλάδα και την...

Περισσότερα

Παράταση προθεσμίας για την Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση του Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος

Κατανοώντας τις δυσκολίες που έχουν ανακύψει (κυρίως στην εύρεση Φορέα Υποδοχής) λόγω της συνεχιζόμενης κρίσης στη δημόσια υγεία, ορίζεται ως νέα καταληκτική ημερομηνία για την «Αίτηση Εγγραφής»/αποστολή...

Περισσότερα