Εκδήλωση ενημέρωσης Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Την Παρασκευή 17 Μαρτίου 2023 και ώρα 15:00, θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο αρχιτεκτονικής, ενημέρωση-παρουσίαση από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης για την Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου...

Περισσότερα

Εκδήλωση ενημέρωσης Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών για την Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση

Την Δευτέρα  6 Μαρτίου 2023 και ώρα 14.00, θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο 2 (101) ενημέρωση-παρουσίαση από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Π.Θ. για τους/τις φοιτητές/-τριες του Τμήματος στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου...

Περισσότερα

Εκδήλωση ενημέρωσης Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης

Την Τρίτη 7 Μαρτίου 2023 και ώρα 16.30, θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Α στο κτίριο Δελμούζου, ενημέρωση-παρουσίαση από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης για την Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση στο πλαίσιο του...

Περισσότερα

Εκδήλωση Ενημέρωσης Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος για την Πρακτική Άσκηση

Την Πέμπτη 9 Μαρτίου 2023 και ώρα 11:00 π.μ. στο Ξύλινο Αμφιθέατρο του Τμήματος, θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση/παρουσίαση για την Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Πρακτικής...

Περισσότερα

Εκδήλωση Ενημέρωσης Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Την Παρασκευή  3 Μαρτίου 2023 και ώρα 11.00, θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο Γαλλικού, ενημέρωση-παρουσίαση από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης για την Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου...

Περισσότερα

Εκδήλωση ενημέρωσης στο Τμήμα Γεωπονίας – Αγροτεχνολογίας για την Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση

Την Πέμπτη 2 Μαρτίου 2023 και ώρα 12.00, θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο του τμήματος ενημέρωση-παρουσίαση από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Π.Θ. για τους/τις φοιτητές/-τριες του Τμήματος στο πλαίσιο του...

Περισσότερα