Εκδήλωση Ενημέρωση Τμήματος Περιβάλλοντος

Την Παρασκευή 3/3/2023 και ώρα 13:00μμ, θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική παρουσίαση για την Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης, από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή...

Περισσότερα

Εκδήλωση ενημέρωσης στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας για την Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση

Την Τετάρτη 1 Μαρτίου 2023 και ώρα 11.00, στο Αμφιθέατρο του Τμήματος θα γίνει παρουσίαση – ενημέρωση από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Π.Θεσσαλίας για τους/τις φοιτητές/-τριες του Τμήματος στο πλαίσιο του...

Περισσότερα

Εκδήλωση ενημέρωσης Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών για την Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση

Την Πέμπτη 2 Μαρτίου 2023 και ώρα 13.00, θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Α ενημέρωση-παρουσίαση από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Π.Θ. για τους/τις φοιτητές/-τριες του Τμήματος στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου...

Περισσότερα

Εκδήλωση ενημέρωσης στο ΤΜΧΠΠΑ για την Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση

Την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 13.30, θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Α1 ενημέρωση-παρουσίαση από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Π.Θ. για τους/τις φοιτητές/-τριες του Τμήματος στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου...

Περισσότερα

Εκδήλωση Ενημέρωσης Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος για την Πρακτική Άσκηση

Την Πέμπτη 9 Μαρτίου 2023 και ώρα 13.00 μ.μ. στο Κεντρικό Αμφιθέατρο θα γίνει παρουσίαση – ενημέρωση από το γραφείο Πρακτικής Άσκησης Π.Θ. για τους/τις φοιτητές/-τριες του Τμήματος στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου...

Περισσότερα

Εκδήλωση ενημέρωσης στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας για την Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση

Την Τρίτη7 Μαρτίου 2023 και ώρα 10.30 στην Αίθουσα Θ θα γίνει παρουσίαση – ενημέρωση από το γραφείο Πρακτικής Άσκησης Π.Θ. για τους/τις φοιτητές/-τριες του Τμήματος στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος...

Περισσότερα