Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Ιδρυματικός Υπεύθυνος Έργου: Ιωάννης Θεοδωράκης
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας
Καθηγητής Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Στοιχεία επικονωνίας:


ΤΜΗΜΑ EMAIL ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Σχολή Επιστημών του Ανθρώπου
1 Παιδαγωγικό Τμήμα   Δημοτικής Εκπαίδευσης praktiki.pre@uth.gr 2421006382
2 Παιδαγωγικό Τμήμα   Προσχολικής Εκπαίδευσης praktiki.ece@uth.gr 2421006382
3 Παιδαγωγικό Τμήμα   Ειδικής Αγωγής praktiki.sed@uth.gr 2421006382
4 Τμήμα Γλωσσικών και   Διαπολιτισμικών Σπουδών praktiki.gdia@uth.gr 2410684723, 684724
5 Τμήμα Ιστορίας,   Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας praktiki.ha@uth.gr 2410684725
6 Τμήμα Πολιτισμού και   Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών praktiki.cult@uth.gr 2421006382
Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών
7 Τμήμα Διοίκησης   Επιχειρήσεων praktiki.de@uth.gr *
8 Τμήμα Λογιστικής και   Χρηματοοικονομικής praktiki.accfin@uth.gr 2410684725
9 Τμήμα Οικονομικών   Επιστημών praktiki.econ@uth.gr 2421006382
Σχολή Γεωπονικών Επιστημών
10 Τμήμα Γεωπονίας   Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος praktiki.agr@uth.gr 2421006475
11 Τμήμα Γεωπονίας   Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος praktiki.diae@uth.gr 2421006475
12 Τμήμα Γεωπονίας-Αγροτεχνολογίας praktiki.agrtech@uth.gr 2410684725
13 Τμήμα Επιστήμης   Ζωικής Παραγωγής praktiki.as@uth.gr 2410684723, 684724
14 Τμήμα Επιστήμης   Τροφίμων και Διατροφής praktiki.food@uth.gr 2431047058
Σχολή Τεχνολογίας
15 Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού praktiki.fwsd@uth.gr *
16 Τμήμα Περιβάλλοντος praktiki.env@uth.gr 2410684723, 684724
17 Τμήμα Συστημάτων Ενέργειας praktiki.energy@uth.gr *
18 Τμήμα Ψηφιακών   Συστημάτων praktiki.ds@uth.gr 2410684723, 684724
Πολυτεχνική Σχολή
19 Τμήμα Αρχιτεκτόνων   Μηχανικών praktiki.arch@uth.gr 2421006382
20 Τμήμα Ηλεκτρολόγων   Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών praktiki.inf@uth.gr 2421006381
21 Τμήμα Μηχανικών   Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης praktiki.prd@uth.gr 2421006381
22 Τμήμα Μηχανολόγων   Μηχανικών praktiki.mie@uth.gr 2421006381
23 Τμήμα Πολιτικών   Μηχανικών praktiki.civ@uth.gr 2421006381
Σχολή Επιστημών Υγείας
24 Τμήμα Βιοχημείας και   Βιοτεχνολογίας praktiki.bio@uth.gr 2421006475
25 Τμήμα Δημόσιας και   Ενιαίας Υγείας praktiki.pubhealth@uth.gr 2431047058
26 Τμήμα Κτηνιατρικής praktiki.vet@uth.gr 2431047058
27 Τμήμα Νοσηλευτικής praktiki.nurs@uth.gr
28 Τμήμα Φυσικοθεραπείας praktiki.physio@uth.gr 2231060197
Σχολή Θετικών Επιστημών
29 Τμήμα Μαθηματικών praktiki.math@uth.gr 2431047058
30 Τμήμα Πληροφορικής   και Τηλεπικοινωνιών praktiki.cs@uth.gr 2231060197
31 Τμήμα Πληροφορικής με   Εφαρμογές στην Βιοϊατρική praktiki.dib@uth.gr 2431047058
32 Τμήμα Φυσικής praktiki.phys@uth.gr 2431047058
Σχολή Επιστημών   Φυσικής Αγωγής Αθλητισμού και Διαιτολογίας
33 Τμήμα Διαιτολογίας   και Διατροφολογίας praktiki.dnd@uth.gr 2431047058
34 Τμήμα Επιστήμης   Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού praktiki.pe@uth.gr 2431047058
Προγράμματα Σπουδών του πρωην ΤΕΙ Θεσσαλίας
35 Πρόγραμμα σπουδών   Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ Θεσσαλίας praktiki.pslarisa1@uth.gr 2410684725
36 Πρόγραμμα σπουδών   Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων Τ.Ε. ΤΕΙ Θεσσαλίας praktiki.pslarisa1@uth.gr 2410684725
37 Πρόγραμμα σπουδών   Τμήματος Δασοπονίας & Διαχείρ. Φυσ. Περιβ. Τ.Ε. ΤΕΙ Θεσσαλίας praktiki.pslarisa1@uth.gr 2410684725
38 Πρόγραμμα σπουδών   Τμήματος Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου Τ.Ε. ΤΕΙ Θεσσαλίας praktiki.pslarisa1@uth.gr 2410684725
39 Πρόγραμμα σπουδών   Τμήματος Νοσηλευτικής Τ.Ε. ΤΕΙ Θεσσαλίας praktiki.pslarisa1@uth.gr 2410684725
40 Πρόγραμμα σπουδών   Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών (Τρίκαλα) Τ.Ε. ΤΕΙ Θεσσαλίας praktiki.pslarisa1@uth.gr 2410684725
41 Πρόγραμμα σπουδών   Τμήματος Διατροφής & Διαιτολογίας Τ.Ε. ΤΕΙ Θεσσαλίας praktiki.pslarisa1@uth.gr 2410684725
42 Πρόγραμμα σπουδών   Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Τ.Ε. ΤΕΙ Θεσσαλίας praktiki.pslarisa2@uth.gr 2410684723, 684724
43 Πρόγραμμα σπουδών   Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικών Τ.Ε. ΤΕΙ Θεσσαλίας praktiki.pslarisa2@uth.gr 2410684723, 684724
44 Πρόγραμμα σπουδών   Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων Τ.Ε. ΤΕΙ Θεσσαλίας praktiki.pslarisa2@uth.gr 2410684723, 684724
45 Πρόγραμμα σπουδών   Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. ΤΕΙ Θεσσαλίας praktiki.pslarisa2@uth.gr 2410684723, 684724
46 Πρόγραμμα σπουδών   Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ Θεσσαλίας praktiki.pslarisa2@uth.gr 2410684723, 684724
47 Πρόγραμμα σπουδών   Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών (Λάρισα)Τ.Ε. ΤΕΙ Θεσσαλίας praktiki.pslarisa2@uth.gr 2410684723, 684724
48 Πρόγραμμα σπουδών   Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων Τ.Ε. ΤΕΙ Θεσσαλίας praktiki.pslarisa2@uth.gr 2410684723, 684724
Προγράμματα Σπουδών του πρωην ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας
49 Πρόγραμμα σπουδών   Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας praktiki.pslamia@uth.gr 2231060197
50 Πρόγραμμα σπουδών   Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας praktiki.pslamia@uth.gr 2231060197
51 Πρόγραμμα σπουδών   Τμήματος Νοσηλευτικής ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας praktiki.pslamia@uth.gr 2231060197
52 Πρόγραμμα σπουδών   Τμήματος Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας praktiki.pslamia@uth.gr 2231060197
* ΔΕΝ ΜΕΤΕΧΕΙ στην Π.Α. το τρέχον Ακ. Έτος

Διευθύνσεις:


 

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ στον Βόλο

Διεύθυνση: Ιάσονος 62, Βόλος  38221.

Ώρες γραφείου ανοικτό στο κοινό: Δευτέρα – Παρασκευή, 10:00-14:00

 

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ στη Λαμία

Λαμία, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (πρώην ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας)
3ο χλμ.Π.Ε.Ο.Λαμίας – Αθηνών,
Τ.Κ. 35100

 

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ στη Λάρισα

Γαιόπολις, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (πρώην ΤΕΙ Θεσσαλίας)
Περ. οδός Λάρισας-Τρικάλων
Τ.Κ. 41500


 

Πρακτική Άσκηση μέσω ΔΥΠΑ (ΟΑΕΔ) – Λάρισα

Διοικητική Υποστήριξη:
Χαϊνταρλής Νίκος
Τηλ. Επικ:  2410 684496
E-mail: haidarlis@uth.gr