Αποτελέσματα Β’ κύκλου Αιτήσεων ΠΤΠΕ

Αγαπητοί Φοιτητές, στον ακόλουθο σύνδεσμο θα εντοπίσετε τα αποτελέσματα του Β’ κύκλου Αιτήσεων 2017-2018 για θέσεις Αμειβόμενης Πρακτικής Άσκησης των υποψηφίων του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής...

Περισσότερα

Οριστικά αποτελέσματα υποψηφίων TAM για θέσεις Πρακτικής Άσκησης 2017-2018

Αγαπητοί Φοιτητές-τριες, στον ακόλουθο σύνδεσμο θα εντοπίσετε τον οριστικό πίνακα των φοιτητών-τριών που θα πραγματοποιήσουν την Πρακτική Άσκηση το ακαδ. έτος 2017-2018 για το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών....

Περισσότερα

Νέος κύκλος αιτήσεων συμμετοχής φοιτητών ΠΤΠΕ για Σεπτέμβρη – Οκτώβρη

Νέος κύκλος αιτήσεων συμμετοχής φοιτητών ΠΤΠΕ για Σεπτέμβρη – Οκτώβρη

Αγαπητοί φοιτητές του Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης, σας ενημερώνουμε ότι υπάρχει διαθεσιμότητα θέσεων για Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση το διάστημα Σεπτέμβρη- Οκτώβρη για το Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης. Όσοι...

Περισσότερα

Απόσπασμα Πρακτικού Επιτροπής Ενστάσεων για ΤΠΕΒ

Αγαπητοί Φοιτητές, στον ακόλουθο σύνδεσμο θα εντοπίσετε το απόσπασμα Πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων για απορριφθείσες αιτήσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα Αμειβόμενης Πρακτικής Άσκησης 2017-2018, που αφορούν στους...

Περισσότερα

Αποτελέσματα υποψηφίων TBB για θέσεις Πρακτικής Άσκησης 2017-2018

Αγαπητοί Φοιτητές, στον ακόλουθο σύνδεσμο θα εντοπίσετε τα αποτελέσματα υποψηφίων του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας για θέσεις Αμειβόμενης Πρακτικής Άσκησης 2017-2018. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ...

Περισσότερα

Αποτελέσματα υποψηφίων ΤΓΦΠΑΠ για θέσεις Πρακτικής Άσκησης 2017-2018

Αγαπητοί Φοιτητές, στον ακόλουθο σύνδεσμο θα εντοπίσετε τα αποτελέσματα υποψηφίων του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος για θέσεις Αμειβόμενης Πρακτικής Άσκησης 2017-2018. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ...

Περισσότερα