ΤΜΧΠΠΑ – Παράταση Προθεσμιών

Εκτάκτως δίνεται παράταση για όσους/ές επιθυμούν να εκπονήσουν την πρακτική του Αύγουστο -Σεπτέμβριο ( 1/8/2022-30/9/2022) στην υποβολή  της «Καρτέλας Πρακτικής Άσκησης » στο pa.uth.gr με κωδικό θέσης από τον Άτλα, έως και την ...

Περισσότερα

Παράταση προθεσμίας για την Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση του ΤΨΣ

Κατανοώντας τις δυσκολίες που έχουν ανακύψει (κυρίως στην εύρεση Φορέα Υποδοχής), ορίζεται ως νέα καταληκτική ημερομηνία για την «Αίτηση Εγγραφής»/αποστολή δικαιολογητικών και για την «Καρτέλα Πρακτικής» η 31η Μαΐου...

Περισσότερα

THMMY – Παράταση Προθεσμιών

Αγαπητοί/ές φοιτητές/τήτριες, Δίνεται παράταση της προθεσμίας υποβολής της ηλεκτρονικής « Αίτησης  Εγγραφής» και της ηλεκτρονικής αποστολής  των απαιτούμενων δικαιολογητικών μέχρι 7 Ιουνίου  2022 (24.00) και παράταση...

Περισσότερα

ΤΟΕ – Οριστικά Αποτελέσματα υποψηφίων για τον δεύτερο κύκλο θέσεων Αμειβόμενης Πρακτικής Άσκησης 2021-2022

Αγαπητοί/ές Φοιτητές/τριες, Μετά το πέρας της περιόδου υποβολής ενστάσεων ο Πίνακας των επιτυχόντων (με Αριθμό Φοιτητικού Μητρώου) του δεύτερου κύκλου για την Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση, που συγχρηματοδοτείται από...

Περισσότερα

ΠΤΠΕ: 6 Θέσεις Πρακτικής Άσκησης Babaloon στη Λάρισα

Είμαστε ένα παιδικό δημιουργικό εργαστήρι στη Λάρισα που απασχολεί παιδάκια έως 6 ετών. Ο κωδικός group στο άτλα είναι 225229, 6 θέσεις συνολικά, νηπιαγωγοί. Στοιχεία επικοινωνίας: Babaloon Περικλέους 18, Λάρισα 6942541808-2413021473,...

Περισσότερα

ΤΜΜ – Παράταση προθεσμίας για τη δίμηνη πρακτική του Ιουλίου -Αυγούστου

Αγαπητοί/ές φοιτητές/τήτριες, Δίνεται παράταση της προθεσμίας υποβολής της ηλεκτρονικής «Καρτέλας Πρακτικής Άσκησης » στο pa.uth.gr με κωδικό θέσης από τον Άτλα, έως και την  Δευτέρα  30 Μαΐου 2022 (24.00). και για όσους/ες...

Περισσότερα