Προυποθέσεις της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών

Η Πρακτική Άσκηση (Π.Α.) είναι υποχρεωτική για όλους τους φοιτητές των Προγραμμάτων Σπουδών του Πρώην ΤΕΙ Θεσσαλίας, για διάστημα 6 μηνών.

Για να εγκριθεί η έναρξη της ΠΑ θα πρέπει ο φοιτητής, έως την καταληκτική ημερομηνία της εκάστοτε ανακοίνωσης έναρξης Πρακτικής Άσκησης, να έχει παρακολουθήσει με επιτυχία :

  •  Τα 2/3 του συνόλου των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του, συμπεριλαμβανομένου στο παραπάνω ποσοστό του συνόλου των μαθημάτων ειδικότητας (Ε5/332/22-1-1986 του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων)

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι παραπάνω προυποθέσεις αφορούν την Πρακτική Άσκηση για τους φοιτητές του Παν.Θεσσαλίας του Γενικού Τμήματος Λάρισας (φοιτητές του πρώην ΤΕΙ Θεσσαλίας).