Επιστημονικοί Υπεύθυνοι Τμημάτων (Συμβούλιο Ένταξης)

 

1. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας-Λαμία
ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ:  antonis@uth.gr,  2231060199

2. Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας -Λαμία
ΚΟΜΠΙΛΑΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ: dkompilakou@uth.gr,  2231060122

3. Τμήμα Νοσηλευτικής ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας -Λαμία
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ: vasilopoulosa@uth.gr,  2231060208

4. Τμήμα Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας -Λαμία
ΜΠΕΣΙΟΣ ΘΩΜΑΣ:  tbesios@uth.gr 22310 60236