Υποβολή Ένστασης

Απαιτείται η σύνδεσή σας με τα στοιχεία του email του Πανεπιστημίου για να επεξεργαστείτε και να υποβάλετε τη φόρμα.

Η συγκεκριμένη αίτηση αφορά αποκλειστικά τα Τμήματα όπου πραγματοποιήθηκε υπέρβαση του αριθμού των διαθέσιμων χρηματοδοτούμενων θέσεων Πρακτικής Άσκησης, σε σχέση με το πλήθος των αιτήσεων συμμετοχής, με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί θεσμοθετημένο (από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος) κριτήριο επιλογής των φοιτητών.

Μετά το πέρας του διαστήματος υποβολής ενστάσεων που ορίστηκε για το εκάστοτε Τμήμα, ενημερώνεται η τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων του Τμήματος, ως επίσημο όργανο (βάσει Γενικής Συνέλευσης), για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Για την υποβολή Ένστασης είναι απαραίτητη η είσοδος των φοιτητών με τα στοιχεία σύνδεσής τους στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Πανεπιστημίου και η συμπλήρωση του Υποχρεωτικού πεδίου αιτιολόγησης της Ένστασης.