Αποφάσεις-Κριτήρια (για τα Προγράμματα Σπουδών του Πρώην ΤΕΙ Θεσσαλίας)

 

1. Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος ΤΕΙ Θεσσαλίας -Καρδίτσα

2. Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας ΤΕΙ Θεσσαλίας – Καρδίτσα

3. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Θεσσαλίας – Λάρισα

4. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ Θεσσαλίας – Λάρισα

5. Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων ΤΕΙ Θεσσαλίας – Λάρισα

6. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΤΕΙ Θεσσαλίας – Λάρισα

7. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. ΤΕΙ Θεσσαλίας – Λάρισα

8. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ Θεσσαλίας- Λάρισα

9. Τμήμα Νοσηλευτικής ΤΕΙ Θεσσαλίας – Λάρισα

10. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ Θεσσαλίας – Λάρισα

11. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ Θεσσαλίας – Τρίκαλα

12. Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου Τ.Ε. ΤΕΙ Θεσσαλίας – Καρδίτσα

13. Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων ΤΕΙ Θεσσαλίας – Καρδίτσα

14. Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων ΤΕΙ Θεσσαλίας – Λάρισα

15. Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων ΤΕΙ Θεσσαλίας – Τρίκαλα